Cô bạn gái của tôi bướm nước nôi lênh láng Karla Kush, chưa đưa, các mối quen bên kia của nó thì mất hết cả rồi, nghiện thì ngày nào chả cần thuốc, có phải mình nó bán thuốc ở hà nội đâu, nó định bùng à? ừ thì bùng, xnxx tiền hàng anh có xót đéo đâu, lọt sàng xuống nia, nhưng có bao nhiêu người muốn có được cái mối hàng của nó, nó phải nói để anh còn chỉ người khác làm chứ, anh em với nhau mà cũng sống chó thế à? mẹ kiếp đàn bà, dạ nó nghệt mặt ra nghe ông anh hờ của hoa trút…